RITUMA redaktora Pētera Kļaviņa dzimšanas diena 2011. gada 6. oktobrī

Pēteris Kļaviņš birthday - editor of the Sydney Latvian Society's monthly bulletin RITUMS, 6 Oct 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Return to main Photo Gallery page