Sidnejas latviešu mākslinieku izstāde - Sidnejas Latviešu biedrības 60. gadu jubilejā, 2012. gada martā

Exhibition of present and past Sydney Latvian artists on the occasion of the Sydney Latvian Society's 60th anniversary, March 2012.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Return to main Photo Gallery page