Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu komitejas gadskārtējais sarīkojums, 2012. gada 22. aprīlī

Sydney Latvian Society Ladies Committee annual fund raiser, 22 April 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Return to main Photo Gallery page