This page is in Latvian To see pages in English click here

SAZINĀTIES AR MUMS

Sidnejas Latviešu biedrība (SLB)
Sidnejas Latviešu nams

Adrese: 32-34 Parnell Street, Strathfield NSW 2135 Australia

Pasta adrese: PO Box 457, Strathfield NSW 2135 Australia

SLB Birojs un grāmatnīca
Tālrunis: (02) 9744 8500; Fax: (02) 9744 7652

Latviešu kreditkooperatīva birojs
Tālrunis:(02) 9747 6279

LATVIJAS KONSULĀTS
Martin Tuktens  B. Arch.
Latvijas Republikas Goda konsuls
32 Parnell  Street, Strathfield, NSW 2135
Pasts: PO Box 457, Strathfield, NSW 2135
Tel: +61 (0) 413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

Kontaktforma
Lūdzu izpildiet, lai sūtītu ziņas vai jautājumus SLB.
Lūdzu izpildīt visus laukus.
Vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Ierakstiet kodu pa labi:
Jūsu teksts: (ne vairāk kā 500 burtu)

 

Citas latviešu organizācijas

Daugavas Vanagu nams
49 Stanley St., Bankstown, NSW
Tālrunis: (02) 9790 1140

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze
30 Bridge Rd, Homebush, NSW, 2143

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības draudze (Uniting Church)
The Boulevarde (cnr. Morwick St.), Strathfield NSW 2135
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis
tālrunis: 0438 694 520


Elga Rodze-Ķīsele un SLB vice-priekšsedis Jānis Grauds


Pīrāgu meistars Māris Celinskis māca, kā cept pīrāgus


Dāmas "Melburnas Kausa" cepurēs: Dagnija Greste, Inara Rumba-Tomsone, Biruta Clark

 

 

© Copyright Sydney Latvian Society