This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 
Sertificēta Austrālijas
vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča
palīdz sagatavot dokumentāciju 
vīzām uz Austrāliju

Tel: 0416 359 950 
Email: info@
seloniamigration.com.au

Selonia website

 

SARĪKOJUMI SIDNEJĀ

Sarīkojumi Latviešu namā

 

2022. gada augustā

Ceturtdien 4., 18. augustā plkst. 12.00
Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot Inārai Krūmiņai tālr. 0425 392 988.

Otrdien, 2., 16. augustā plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.

Svētdien, 7. augustā plkst. 14.00
Tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Rinkeviču
Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča uzruna ar sekojošām pārrunām. Ieeja brīva. Pusdienas (lietuviešu) plkst. 12.00 (pieteikšanās 0409 055 887 līdz ceturtdienai).

Piektdien, 12. augustā plkst. 11.00
Senioru saiets
Draudzīga pēcpusdiena - referāti, filmas, pārrunas.

Sestdien, 13. augustā plkst. 13.30
SLB gadskārtējā pilnsapulce

Sestdien, 27. augustā 
SLB 70. gadu jubilejas koncerts un balle

Koncerts plkst. 15.00.
Piedalīsies Melburnas vīru koris Veseris, Austrālijas Jūrmalnieki, Sidnejas jauktais koris, Sidnejas Latviešu vīru koris, Jautrais pāris, Sestdienas skola, Melburnas, Adelaides, Kanberas un Brisbanes dziedātāji.
Balle plkst 18.00. Deju orķestris, vakariņas, sadziedāšana, danči. Tuvāka informācija >>. Biļetes pērkamas veikalā RĪGA un internetā: Koncerts>> | Balle>>

 Sarīkojumi citās vietās:

Daugavas Vanagi
49 Stanley St, Bankstown NSW 2200
tel: 0456 757 481
e-pasts: sidneja.dv@gmail.com

Katru PIEKTDIENU no plkst. 13:00 līdz 17:00
Novus spēles
Gaidam jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Rūdolfs Nemme, tālr. 0447 187 990.

 

2022

Sestdien, 2. jūlijā no 12.00 – 13.30
Sestdien, 6. augustā no 12.00 - 13.30

DV pusdienas
Pusdienās būs kotletes ar sēņu mērci un saknēm. Lūdzu pieteikties pie Ināras (0409 027 994) vai Gundegas (0456 757 481).

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai Gundegas 0456 757 481, lai varam sakārtot ēdamzāli ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.

Visi mīļi gaidīti DV Namā, 49 Stanley St, BankstownSidnejas Ev.Lut.
Latviešu draudze


Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush NSW.
Draudzes mācītājs: Colvin MacPherson
tālr. 0412 024 476
Draudzes biroja tālr. (02) 9746 1934.

Skat dievkalpojumu sarakstu un draudzes ziņas: www.sydneylatvianchurch.org.au

Latviešu Ev.Lut.
Vienības draudze


Morwick St. un The Boulevarde, Strathfield.
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisāš puses, Māra Karm, Anita Štubis, Baiba Harrington, Kristīne Kugrēna. Skat lielāku


Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisās puses, Pēteris Kļaviņš, Jancis, Kalvis Duckmanton, Reinis Grauds, Jānis Grauds. Skat lielāku


Latvijas makslinieces čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve, Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada 13. aprīlī.


Klubs Kaladū, 2010. g. 4.sept.: Kaija Upeniece, Andris Kariks, Andrejs Mačēns, John Mason, Viktorija Mačēna.
Skat lielāku.


Mākslinieks Uldis Āboliņš, kurš aizgāja aizsaulē 2010. gada jūlijā, savā personālizstādē 2007. gada decembrī.


Sidnejas Muzikanti, 2010. gada Jāņu sarīkojumā: Ojārs Greste, Viktorija Mačēna, Kaija Upeniece, Maija Upeniece, Andrejs Mačēns.

Skataties 2010. gada SLB Jānu sarīkojuma filmu YouTube


Komponists Pēteris Vasks, filmu režisore Dzintra Geka un Edgars Greste, Vaska un Gekas referātu pēcpusdienā, 2009. gada oktobrī.

© Copyright Sydney Latvian Society