This page is in Latvian To see pages in English click here

SIDNEJAS LATVIEŠU TAUTAS DEJU KOPA "JAUTRAIS PĀRIS"

Vadītājas: Iveta Rone un Sarma Strazda

Jautrā pāra mēģinājumi notiek Sidnejas Latviešu namā katru piektdienas vakaru, no plkst. 19:30 līdz 22:00. Jauni dejotāji būs laipni gaidīti. Ar kopas vadītājām var sazināties izpildot formu mūsu Kontaktu lapā.

Kopas vēsture
Jautrais pāris izveidojās 1950. gadā, no tautas deju kopas Kamoliņš. Kopš dibināšanas, Jautrais pāris ir piedalījies visās Austrālijas Latviešu Kultūras dienās un Jaunatnes dienās, daudzos "Folkloric" festivālos Sidnejas Operas namā, kopīgos uzvedumos ar citiem baltiešiem, kā arī kuplinājis neskaitāmus Sidnejas latviešu sarīkojumus.

1976. gadā, kopā ar Kanberas Sprigulīti, Jautrais pāris izveidoja Saules jostas ansambli, kopā piedaloties desmit uzvedumos, septiņās ārzemju turnejās, un divos Dziesmu svētkos Latvijā.

Jautrā pāra dejotāji ir vecumā no patsmitniekiem līdz trīsdesmitgadīgiem. Dejotāju skaits pašreiz ir ap 20.

Jautrais pāris – 2013/14. gada pārskats
2013/14. gadā, tautas deju kopā Jautrais pāris ir dejojuši 22 dejotāji - 14 meitenes un 8 puiši. Par pavadījumu mēģinājumos ir gādājusi Sandra Dragūna, un uz uzvedumiem viņai palīgā ir nākuši Sidnejas muzikanti. Jautro pāri vadīja Juris Ruņģis un Iveta Rone.

2013. gada septembrī Jautrais pāris piedalījās Eurofest, decembrī tautas deju kopas Ritenītis 60. gadu jubilejā Meburnā un 2014. gada jūnijā - Sidnejas latviešu Jāņu sarīkojumā. Gada otrajā pusē gatavojamies uz Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu tautas deju uzvedumu, decembrī, Sidnejā.

Jautrais pāris pulcējas uz mēģinājumiem ik piektdienu, pulksten 19.30, Sidnejas Latviešu namā. Kā vienmēr, mēs mīļi gaidīsim jaunus dejotājus un arī bijušos dejotājus, kas vēlētos atgriezties dejotāju saimē. Ceram, ka Jautrais pāris un Trakais paris (t.i. bijušie Jautrā pāra dejotāji) varēs kuplā skaitā piedalīties Kultūras dienās.

Iveta Rone

YouTube video ieraksti
Jaunatnes dienās, 2005. gadā
"Jauns apņēmu līgaviņ" (hor: Iveta Rone)
"Zvaigžņu mētelis (hor: Sarma Strazda)
"Augskojnieku deja" (hor: Juris Ruņģis)

Kultūras dienās, 2012. gadā
“Labāk kūlu rudzu riju” (hor: Iveta Rone)
“Āzītis” (hor: Juris Ruņģis)


 

 


2012. gadā – starptautiskā kultūras festivālā
Darling Harbour, Sidnejā. Lielāku>>

 

Vēl fotogrāfijas >>


2014. gada Kultūras dienu uzvedumā, Sidnejā.
(Foto: Roberts Birze) Lielāku>>


2014. gada Kultūras dienu uzvedumā, Sidnejā.
(Foto: Roberts Birze) Lielāku>>


2014. gada Kultūras dienu uzvedumā, Sidnejā.
(Foto: Roberts Birze) Lielāku>>


2014. gada Kultūras dienu uzvedumā, Sidnejā.
(Foto: Roberts Birze) Lielāku>>


2010. gadā – Jautrā pāra 60 gadu jubilejas uzvedumā, Sidnejā. Lielāku>>


2010. gadā – Jautrā pāra 60 gadu jubilejas uzveduma dalībnieki, Sidnejā. Lielāku>>

 

   
© Copyright Sydney Latvian Society