This page is in Latvian To see pages in English click here
SLB DĀMU KOPA

Kopā sastāv ap 50 aktīvas darbinieces. Viņu pārziņā ir nama virtuve un kafejnīca, kas ir atvērta visu sarīkojumu un skolas laikā. Dāmu kopa arī rīko sarīkojumus, priekšlasījumus, tirdziņus, piparkūku cepšanas talkas, gatavo dzimšanas dienu, bēru u.c. mielastus.
Galvenokārt atbalsta SLB, kā arī Okupācijas muzeju, Kalpaka pieminekļa būvi u.c.

Kopas vadītāja ir Ināra Krūmiņa.

Dāmas sagādā mielastu Jāņu sarīkojumam 2008. gadā

SLB Dāmu kopas 2008./09. gada pārskats

SLB Dāmu kopas (turpmāk DK) dalībnieces šogad ir atkal daudz un sirsnīgi strādājušas – sevišķi Kultūras dienu laikā, kad kafejnīca bija atvērta 6 dienas un, blakus ierastajām smalkmaizēm, pīrāgiem un kafijai, varēja iegādāties siltas un aukstas maltītes.

Kārtējie pakalpojumi sniegti vīru un jauktā koŗa mēģinājumos un 46 ceturtdienu pusdienās, Kafejnīcas “pakalpojumi pie letes” – 20 dažādos sarīkojumos.Ir sagatavoti 5 aukstā galda svinību mielasti (ieskaitot Senioru Ziemsvētku maltīti), 3 “ēdienu galdi” sarīkojumos zālē (ieskaitot Jāņu sarīkojumu, ar bagātīgu Jāņu siera izvēli). “Sviestmaižu mielasti” – 6 bērēs un Latviešu kreditbankas informācijas sēdē. Latviešu veco ļaužu aprūpei “Laima” Jāņu svinībās sniedza siltas pusdienas. Valstssvētku 90 gadu jubilejas mielastā 100 viesus pacienāja ar Ināras Krūmiņas cepto klinģeri un pēc 18.novembra un 14.jūnija aktiem – ar uzkodām.

Blakus minētajai darbībai SLB Kafejnīcas ietvaros, DK šogad ir sarīkojusi divas referātu pēcpusdienas: Alidas Mednes “Pieredze Japānā un japāņu virtuvē” un, kopēji ar SLT, Intas Rodžeres (Rodger) “Haralds Printers un viņa lugas” ar Anitas Grīnieces lugas “Pagasta nabags” skatuvisku lasījumu SLT aktieru izpildījumā. Pēdējā sarīkojuma atlikums ($484) tika ziedots Spodra Klauverta piemiņas fondam. DK gadskārtējā “lielajā sarīkojumā” šogad dāmas rādīja Anitas Grīnieces viencēlienu “Ziņu dienests strādā”, Anitas Apeles režijā.

Četrās piparkūku cepšanas talkās dāmas izcepa 84kg piparkūku vietējo patērētāju priekam un svētku sveicienam Juventus koristiem Sidnejā iebraucot.

Šinī gadā DK nopelnītā nauda ir izlietota: iemaksai SLB kasē $ 22000 un ziedojumam Okupācijas mūzejam $3450. Inventāra iegādei izdots $7000 un dažādiem labojumiem $1078.

Valdē šogad darbojas: Edīte Soboļevska (priekšniece), Velta Cielēna, Ilga Mačēna, Ieva Trankele (priekšnieces palīdzes), Ināra Krūmiņa (ekonome), Vija Bruzgule (ekonomes palīdze), Ina Rone (kasiere/grāmatvede), Vaira Zemīte (sekretāre/sarīkojumu vadītāja) Marga Arnoldija (sekretāres palīdze), Alise Auziņa, Ingrīda Garofali, Ligita Legzdiņa, Alida Medne, Silvija Okonora (O’Connor), Maruta Pogule un Ināra Rumba-Tomsone (padomes locekles). Revīzijas komisijā: Ināra Upīte, Biruta Klarka ( Clark) un Ģiedra Vadze. Šīs dāmas ne tikai pilda savus attiecīgos pienākumus valdes darbā – viņas arī nenogurstoši strādā pie maltīšu sagatavošanas un ceturtdienu pusdienām. Paldies!

No mūsu vidus uz mūžu šķīrās ilggadīgā, iemīļotā darbiniece Elga Ķepīte. Vēlam viņai Dieva mieru!

Darbības gadu slēdzot DK sarakstā ir 47 biedres. No tām 16 izpalīdz sevišķu vajadzību gadījumos un 4 ir slimības atvaļinājumā.Biedros veicinātājos ir, kā iepriekšējos gados, 11 ļoti izpalīdzīgi kungi.

Izsakām pateicību Sidnejas latviešu sabiedrībai par sniegto atbalstu DK sarīkojumos un SLB Kafejnīcas apmeklējumos, un par pakalpojumu pieprasījumiem.

Sevišķis paldies ceturtdienu pusdienu regulārajiem apmeklētājiem un dažādu jubileju svinētājiem!


Vaira Zemīte
DK sekretāre

© Copyright Sydney Latvian Society