This page is in Latvian To see pages in English click here
SIDNEJAS LATVIEŠU SPĒĻU GRUPA, PAMATSKOLA UN VIDUSSKOLA

Latvian School Jan 2016
2016. gada janvārī, mācības gada sākumā. Skat lielāku>>

Sidnejas Latviešu Spēļu Grupa, Pamatskola un Vidusskola notiek katru sestdienas rītu. Skolas brīvdienas sakrīt ar brīvdienām Jaundienvidvelsas skolās.

Mācības skolā notiek sestdienās no 9.30 līdz 13.00.

Spēļu grupa sanāk 10.00 un beidzas 11.30.

 

Skolas darbība
Skola turpina aktīvi darboties un 2015. gada februārī iesāka jauno mācību gadu.

2015. gadā skolā mācās 23 bērni četrās pamatskolas klasēs un vienā vidusskolas klasē. Spēļu grupu apmeklē 8 -10 pirmskolas vecuma bērni.

Skolā tiek mācīta latviešu valoda un gramatika, vēsture, ģeogrāfija, dziedāšana, lietišķā māksla, kā arī gatavoti dažādi projekti. Mācības notiek latviski.

Skolas paspārnē darbojas latviešu tautas deju kopa bērniem no 9 gadu vecuma. Mēģinājumi notiek katru otro nedēļu pēc skolas, no 12:30-13:30, lai dejošanu varētu apmeklēt arī bērni, kas skolu neapmeklē un latviski nerunā.

Jau daudzus gadus bērni piedalās arī ikgadējās Latviešu sporta kopas "Spars" organizētajās sporta peldēšanas un vieglatlētikas sacensībās.

Skolas bērni ar priekšnesumiem piedalās arī Sidnejas Latviešu biedrības sarīkojumos - Jāņos, biedrības pēcpusdienā u.c.

Pagājušais gads skolai bijis īpaši darbīgs un interesants. Vairums skolas bērni un vecāki piedalījās Sidnejas 55. Kultūras Dienās - teātra izrādē “Burvis no Oza zemes”, Tautas deju uzvedumā, Ģimenes rītā, foto izstādē, un īsfilmu konkursā “Pīrāgs”.

 

Izmaksa
Gada maksa pamatskolā ir $140 par vienu bērnu, $160 par diviem un vairāk bērniem.

Gada maksa spēļu grupā ir $50.

Par diviem vai vairāk bērniem no vienas ģimenes skolā vai spēļu grupā gada maksa ir $160.

Gada maksa par vienu bērnu vidusskolas klasē ir $80. Vidusskolā ir tikai viena klase. (Atbilst austrāliešu skolas 8-10 gadiem.)

Skola turpina aktīvi darboties un 2015. gada februārī iesāka jauno mācību gadu.

 

Kontakti
Informāciju par skolu var iegūt vai ziedojumus nodot, stājoties sakarā ar Daivu Tuktēnu, skolas pārzini, caur adresi sydneylatvianschool@gmail.com.

 

Skolas vadība 2015. gadā
Pārzine - Daiva Tuktēna

Pārzines vietniece - Ingrīda Veidnere

Spēļu grupas vadītāja - Māra Goldsmith

 


Skolas bērni 2014. gada Kulturas dienu Tautas dejas sarīkojumā. Skat lielāku>>


Skolas bērni piedalījās 2014. gada Kultūras dienu teātra izrādē "Burvis no Oza zemes". Lielaku>>


Skolas bērni piedalījās 2014. gada Kultūras dienu teātra izrādē "Burvis no Oza zemes". Lielaku>>


Kadrs no īsfilmas "Pazudušais pīrāgs" ar kuru skolas audzēkņi piedalījās 2014. gada Kultūras dienu īsfilmu konkursā. Fotogrāfijā redzami Mitchell Audette un Laima Jurāne. Lielāku>>


Skolas bērni dzied Sidnejas Latviešu biedrības 2014. gada Jāņu sarīkojumā. Lielāku>>


Rotaļas Sidnejas Latviešu biedrības 2014. gada Jāņu sarīkojumā. Lielāku>>

© Copyright Sydney Latvian Society