This page is in Latvian To see pages in English click here

Austrālijas Latviešu Sporta Pārvalde (ALSP)

Pēc piecdesmit diviem gadiem ALSP vadība atgriežās Sidnejā. 2012.g decembra ALSP kongresā Adelaidē ilggadīgais vadītājs Gunārs Berzzariņš nolēma nekandīdēt un kongresa dalībnieki ievēlēja sidnējieti Dimi Pešudovu par ALSP vadītāju.

 
Dimis Pešudovs, ALSP vadītājs
Tel: 0409 042 908
Ēpasts: dimip@ozemail.com.au

JAUNDIENVIDVELSAS (NSW) SPORTA APVIENĪBA

Priekšsēdis: Viktors Sīkais, tālrunis: 0413 018 588

NSW Sporta apvienībā darbojās:
- vadītājs Viktors Sīkais,
- vadītāja vietnieks Andris Andersons,
- kasiere Ināra Sīkais
- sekretārs (vēl nav ievēlēts pēc Arnolda Jumiķa aiziešanas aizsaulē), un
- apvienības valdes locekļi Jānis Grauds, Richards Puisēns un Toms Veidners.

Sidnejas Novuss kopa (SNK)
Priekšnieks: Richards Puisēns, tālr. 02 9481 8659, 0418 607 764; fanman@internode.on.net
Priekšnieka palīgs: Edgars Nemme, tālr. 0409 127 778
Kasieris: Romāns Senkēvičš, tālr. 02 9681 6260; ronsenkevics3@bigpond.com
Sekretārs: (vēl nav ievēlēts pēc Arnolda Jumiķa aiziešanas aizsaulē)

Centralā Krasta Novuss kopa (CKN)
CKN Priekšnieks: Andris Ruņģis, tālr. 02 4324 3776, 0407 269 988; aarungis@gmail.com

Par Sidnejas Novuss kopu...

2012.g. Austālijas latviešu meistarsacīkstes novusā

2012. gada Austrālijas latviešu meistersacīkstes novusā notika Adelaidē 2013. gada 5-6 janvārī, Adelaides Latviešu namā "Tālavā".

Jaundienvidvelsas spelētāji atveda mājās visas balvas par kurām cinijās 20 novusisti no četrām kopām. Richards Puisēns izcīnija pirmo vietu vienspelēs, Selga Pešudovs paņēma pirmo vietu sieviešu vienspēlēs un Richards Puisēns ar Dimi Pešudovu izcīnija pirmo vietu dubultspēlēs.


Kausi no kreisās: Dubultspēlēm, vienspēlēm, sieviešu vienspēlēm

Priekšā: Dzintra Sudimte ASK 2.v. vienspēlēs, Selga Pešudovs CKN 1.v. vienspēlēs, Regina Berkis ASK 3.v. vienspēlēs

Aizmugurē: Richards Puisēns SNK 1.v. vienspēlēs un 1.v. dubultspēlēs, Alvils Valodze ASK 3.v. dubultspēlēs, Sigis Andersons MDVNK 2.v. vienspēlēs un 2.v. dubultspēlēs, Jānis Brakovskis ASK 3.v. dubultspēlēs, Roberts Kārkliņš MDVNK 3.v. vienspēlēs, un 2.v. dubultspēlēs, Dimis Pešudovs CKN 1.v. dubultspēlēs. Foto: Agris Ezeriņš. Skat lielāku>>


JDV 2012. gada Novusa Meistarsacīkstes

Sestdien, 30. jūnijā, Sidnejas Daugavas Vanagu nodaļas telpās notika 2012. gada JDV novusa meistarsacīkstes. Tai pašā laikā ari izcīnīja Aivara Drēziņa piemiņas balvu.

Vienspēlēs 26 spēlētāji bija sadalīti 4 grupās kur pēc spējām tie kvalificējās 3 fināliem. Pirmie trīs no katras grupas sacentās A finālā, nākošie divi B finālā un pārējie C finālā. Dienas beigās laurus plūca pagājušā gada uzvarētājs Roberts Kārkliņš (MDVNK), otrais bija Guntis Kaufmanis (SNK), trešais Jānis Brakovskis (ASK). Tālāk sekoja Ēvalds Paeglis (MDVNK), Richards Puisēns (SNK), Ivars Mirovics (MDVNK).

Dāmām uzvarēja Anita Misiņa (ASK), otrā bija Selga Pešudovs (CKN) un trešā bija meita Linda Pešudovs (CKN).

Dubultspēlēles, spēlējot katram ar katru, uzvarēja Roberts Kārkliņš/Sigis Andersons (MDVNK), otrā vietā bija Richards Puisēns/Berens Delforce (SNK) un trešie Arnis Kārkliņš/Jānis Veiss (SNK).

Aivara Drēziņa piemiņas balvu arī izcīnīja Roberts Kārkliņš (MDVNK), otrā vietā sekoja Pēteris Dancis (ASK) un trešais bija Dimis Pešudovs (CKN). Balvas izcīņā piedalījās divi spēlētāji no katras kopas.


SNK spēlētāji JDV novusa meistarsācīkstēs: No kreisās: Arnolds Jumikis, Roms Senkēvičs, Edgars Nemme, Dailons Palējs, Imants Graudiņš. Foto: Rūdis Nemme. Lielāku>>


Apbalvotie spēlētāji 2012.g.JDV novusa meistarsacīkstēs:
Sēžot: Linda Pešudovs (CKN) 3.v. dāmām, Anita Misiņa (ASK) 1.v. dāmām, Selga Pešudovs (CKN) 2.v. dāmām. Stāvot: Beren Delforce (SNK) 2.v. dubultspēlēs, Richards Puisēns (SNK) 2.v. dubultspēlēs, Jānis Brakovskis (ASK) 3.v. vienspēlēs, Roberts Kārkliņš (MDVNK) 1.v. vienspēlēs, dubultspēlēs un Aivara Drēziņa piemiņas balvā, Sigis Andersons (MDVNK) 1.v. dubultspēlēs, Jānis Veiss (SNK) 3.v. dubultspēlēs, Arnis Kārkliņš (SNK) 3.v. dubultspēlēs. Lielāku>>


Jaunākie spēlētāji ar SNK priekšnieku Richardu Puisēnu. No kreisāš: Beren Delforce (SNK), Stuart Pešudovs (CKN) Linda Pešudovs (CKN). Lielāku>>


Neparastas novusa sacīkstes

2012. gada 11. maijā, Sidnejas Daugavas Vanagu namā, Centrālā Krasta Novusa kopa izaicināja vecāko brāli, Sidnejas Novusa Kopu sacensībās pēc Davis kausa formāta. Katrā komandā ir četri spēlētāji, divi vienspēlēs, divi dubultspēlēs. Vienspēlēs spēlē piecu setu partijas, dubultspēlēs septiņu setu partiju. Tāpat kā Austrāliju, sacensības vadīja sieviete, Selga Pešudovs.

Centrālo Krastu vienspēlēs pārstāvēja Dimis Pešudovs un Ojārs Dancis, bet dubultspēlēs Andris Ruņģis un Arturs Ernšteins. Viņu pretinieki bija vienspēlēs Edvīns Kaufmanis un Richards Puisēns, dubultspēlēs Arnis Kārkliņš un Edgars Nemme.

Divpadsmit skatītāji vēroja progresu un brīžiem skaļi atbalstīja sidnejiešus. Centrālam Krastam neviena piekritēja nebija. SNK pierādīja savu ilggadīgo pieredzi un sasita mazo brāli 4-1. Edvīns Kaufmanis uzvarēja abas partijas pieveicot Pešudovu 3-1 un arī Danci 3-1. Puisēns sīvā cīņā uzvarēja Danci 3-2, bet zaudēja Pešudovam 2-3. Dubultspēlēs CKN sāka vareni, bet SNK pāris saņēmās un spēli beidz 4-1. CKN bija iespējas, bet spēlētāji pielaida vairākas vienkāršas kļūdas.

Dimis Pešūdovs


Sacīkstes dalibnieki no kreisās: Ojars Dancis, Arturs Ernšteins, Andris Ruņģis, Dimis Pešudovs visi CKN, Edvīns Kaufmanis, Edgars Nemme, Arnis Kārkliņš, Richards Puisēns visi SNK. Lielāku>>


Ojārs Dancis bija sacensībām dāvājis paša gatavotu balvu ko Selga Pešudovs pasniedza SNK kapteinim Richardam Puisēnam. Dalībnieki un skatītāji bija sajūsmā par interesantām sacensībām un norunāja sacīkstes atkārtot trīs mēnešu laikā. Lielāku>>

 

2012. gada Viktorijas Novusa meistarsacīkstes

Sacīkstes notika 31. martā un 1. aprilī latviešu ciemā Melburnā. Piedalījās 33 spēlētāji vienspēlēs un 30 dubultspēlēs, 12 spēlētāji atbrauca no Jaundienvidvelsas - 7 no Sidnejas un 5 no Centrālā krasta. Jaundienvidvelsas (JDV) lielais dalībņieku skaits nesasniedza cerētos rezultātus un atveda majās tikai četras balvas no iespejamām 15. Interesanti redzēt ka trīs paaudzes piedaījās no Pešudova ģimenes.

Vienspēles uzvarēja Jānis Brakovskis no Adelaides ar 15 punktiem un 25 setiem atstājot melbuniešus Robertu Kārkliņu un Ēvaldu Paegli dalot otro un trešo vietu ar 12 punktiem, 21 setu. JDV spēlētājiem panākumi nebija tik spoži: Edvīns Kaufmanis 6.v. 9/20, Richards Puisēns 7v. 8/16, Dimis Pešudovs 8.v. 7/16, Rūdis Nemme 10.v. 3/10, Guntis Kaufmanis 12.v. Selga Pešudovs 15.v. Andris Ruņgis 17.v. Arnolds Jumiķis 19.v. Edgars Nemme 21.v. Linda Pešudovs 25.v. un Stuart Pešudovs 26.v.

Dāmu vienspēles uzvarēja Dzidra Cekuliņa no Melburnas ar 10 punktiem un 20 setiem, otrā vietā palika Selga Pešudovs CKN un tad sekoja Ausma Pūce no Balaratas Ventas, Regīna Berķis, ASK, Linda Pešudovs, CKN un Irēna Ellis no Džīlongas

Sidnejieši, brāļi Guntis un Edvīns Kaufmaņi paņēma pirmo vietu dubultspēlēs ar 23 punktiem tad sekoja melburnieši Ēvalds Paeglis un Ivars Mirovics ar 20 punktiem un adelaidieši Jānis Brakovskis un Pēteris Dancis ar 19 punktiem. JDV speletāji izcinīja 4.v. Richards Puisēns un Dimis Pešudovs, 5.v. brāļi Rūdis un Edgars Nemmes, 7.v Andris Ruņģis un Selga Pešudovs, 8.v. Arnolds Jumiķis un Imants Graudiņš un 15.v. Linda Pešudovs un Stuart Pešudovs.

Dimis Pešūdovs


Jaundienvidvelsas spelētāji Viktorijas novusa meistarsacīkstēs: no kreisās puses: Richards Puisēns, Arnolds Jumiķis, Stuart Pešudovs, Dimis Pešudovs, Rūdis Nemme, Linda Pešudovs, Selga Pešudovs, Guntis Kaufmanis, Andris Ruņģis, Edvīns Kaufmanis, Imants Graudiņš, Edgars Nemme. Lielāku>>


Apbalvotie Jaundienvidvelsas spēlētāji: no kreisās puses: Edvīns Kaufmanis 1.v. dubultspelēs, Selga Pešudovs 2.v. sieviešu vienspelēs un Guntis Kaufmanis 1.v. dubultspelēs. Lielāku>>

2011. gada Austrālijas Latviešu Novusa meistarsacīkstes

Divdesmit Sidnejas un Centralā Krasta spēlētāji piedalījās meistarsacīkstēs 2012. gada 14-15. janvārī Sidnejā ar labiem panākumiem.

Sidnejieši Barin Delforce (SNK) paņēma zelta medāli un Rūdis Nemme (SNK) sudraba medāli vienspēlēs atstājot bronza medāli Zigim Andersonam (MDVNK). Selga Pešudova (CKN) izcinīja zelta medāli un Jana Tiliba Balvu sieviešu vienspēlēs atstājot sudraba medāli Anitai Misiņai (ASK) un bronza medāli Gundegai Zariņai (SNK).

Dubultspēles vinēja melburnieši Ivars Mirovics (MDVNK) ar Ēvaldu Paegli (MDVNK), bet mājinieki paņēma sudraba medāļus Richards Puisēns (SNK) ar Dimi Pešudovu (CNK) un bronza medāļus vinēja Edvīns Kaufmanis (SNK) ar Imantu Graudiņu (SNK).

Attēlā pa labi redzami apbalvotie spēlētāji. Sēžot no kreisās sieviešu vienspēles Anita Misiņa (ASK) 2.v., Selga Pešudovs (CKN) 1.v., Gundega Zariņa (SNK) 3.v. Stāvot: no kreisās Richards Puisēns (SNK) 2.v. dubult spēlēs, Zigis Andersons (MDVNK) 3.v. vienspēlēs, Dimis Pešudovs (CKN) 2.v. dubultspēlēs, Ivars Mirovics (MDVNK) 1.v. dubultspēlēs, Edvīns Kaufmanis (SNK) 3.v. dubultspēlēs, Imants Graudiņš (SNK) 3.v. dubultspēlēs, Rūdis Nemme (SNK) 2.v. vienspēlēs. Aizmugurē no kreisās „Uzmudinājumu balvas” saņēmēji Ben Shallcross (CKN) un Stuart Pešudovs (CKN). Iztrūkst Berin Delforce (SNK) 1.v. vienspēlēs un Ēvalds Paeglis (MDVNK) 1.v. dubultspēlēs

Dimis Pešūdovs


Apbalvoties spēlētāji Austrālijas Latviešu novusa meistarsacīkstes.
Lielāku>>


Centralā Krasta Novuss priekšnieks Andris Ruņģis pasniedz „Uzmudinājumu balvas” 14 gadu veciem pirmo reizi novusa turnīra dalibniekiem Stuart Pešudovs (CKN) un Ben Shallcross (CKN). Lielāku>>

Imantam Graudiņam DV novusa balva

Četrpadsmit speletāji, 9. no Sidnejas DV novusa kluba un 5. no Centralā Krasta novusa kluba, pulcējās piektdien, 2011. gada 9. decembrī Daugavas Vanagu namā Bankstaunā lai piedalītos Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 60. gadu jubilējas novusa turnirā. DV Sidnejas nodaļa tika oficiāli dibināta 1951. gada 9. decembrī.

Vienspēļu sacīkstes tika rīkotas pēc ļoti neparastas, bet interesantas sistemas. Katrs spelētajs varēja izaicināt sev pretinieku un spēlēja trīs setu partijas. Katrs turnīra dalibnieks turpināja spēlēt kamēr zaudēja trīs spēles un tad no turnīra bija jaizstājās.

Sīvas cīņas turpinajās visu pēcpusdienu kamēr palika trīs speletāji, Imants Graudiņš ar vienu zaudējumu un Andris Ruņģis ar Arturu Ernšteinu abi ar diviem zaudējumiem. Tā kā visi trīs savā starpā jau bija spelējuši, tad Ruņģis un Ernšteins stajās pie galda lai noskaidrotu kuram būs tas gods cinīties ar Graudiņu par pirmo vietu. Ruņģis izlaboja iepriekšējo zaudējumu un trīs setos izsita Ernšteinu no turnīra.

Finalspēlē, kura tika pagarināta uz piecu setu partiju, abi speletāji sāka nervozi un pielaida neparasti vienkāršas kļūdas. Ruņģis paņēma pirmos divus setus un izskatijās ka uzvara viņam rokās, bet Graudiņš saņēmās un icinīja nākošos trīs setus tā topot par Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 60 gadu jubilējas balvas laureātu.

Dimis Pešūdovs


Andris Ruņģis CKN (2.v.), Imants Graudiņš DV (1.v.), Arturs Ernšteins CKN (3.v.) Skat. lielāku>>

Dienvidaustrālijas Novuss Meistarsacīkstes
2011. gadā

Četri Jaundienvidvelsas speletāji piedalijās Dienvidaustrālijas atklatās novusa meistarsacīkstēs. Dimis Pešudovs atgriezās Adelaidē aizstavēt savu 2010.g. iegūto tituli, bet tas viņam neizdevās un meistara gods krita mājiniekam Alvilam Vālodzei. Jaundienvidvelsas spelētājiem vienspelēs gāja diezgan slikti un bija jasamierinajās tikai ar 10. 12. 20. un 21. vietu 22. speletāju vidū. Dubultspelēs Dimis Pešudovs un Richards Puisēns aizstaveja 2010.g. izcīnīto tituli, bet par vienu punktu palika otrā vietā atdodot meistargodu un zelta medaļas viktoriešiem Robertam Kārkliņam un Ziģim Andersonam. Otrais jaundienvidvelsas pāris Selga Pešudovs un Andris Ruņģis palika 11. vietā.

Ar spelēm Adelaidē beidzās šī gada atklatās novusa meistarsacīkstes Austrālijā un Saša Grims sagatavoja spelētāju rangu tabuli. Pirmās piecas vietas tika godīģi sadalītas starp trīs pavalstu spelētājiem kur notiek regulārās sacīkstes:

Roberts Kārkliņš (Vik.) 76. punkti
Alvils Vālodze (DA) 61. punkts
Dimis Pešudovs (JDV) 57. punkti
Richards Puisēns (JDV) 53. punkti
Ēvalds Paeglis (Vik.) 48. punkti

Dimis Pešudovs


Apbalvoti JDV speletāji no kreisās Dimis Pešudovs un Richards Puisēns.

Jaundienvidvelsas Novuss Meistarsacīkstes 2011.g.

Šogad 18. un 19. junijā Sidnejā Daugavas Vanagu namā notika Jaundienvidvelsas novuss meistarsacīkstes vīriešiem un sievietēm vienspelēs un apvienotas vīriešiem un sievietēm dubultspelēs. Piedalijās divdesmitčetri speletāji, četri no Melburnas, trīs no Adelaides, pieci no Centralā Krasta un divpadsmit no Sidnejas, to starpā trīs dāmas.

Meistarsacīkšu laikā divi labākie spelētāji no katras pavalsts sacentās lai vinētu pirmo reizi Aivara Drēziņa Piemiņas Balvu. Balvu pasniedza atraitne Inese Drēziņa vinētajam Robertam Kārkliņam no Melburnas.

Dāmām spelejot vienspēles kopā ar vīriešiem pirmo vietu izcīnija Selga Pešudova no Centralā Krasta arī ierindojoties trīspadsmitā vietā visparejās sacīkstēs, atstājot Anitu Misiņu no Adelaides otrā vietā (20. vietā visparēji) un Gundegu Zariņu trešā vietā (23. vietā visparēji).

Ļoti sīvas cīņas notika vīriešu vienspēlēs un gala rezultāti nebija zinami līdz pēdejai spēlei. Pirmo vietu ar 22 punktiem paņēma Edvīns Kaufmanis no Sidnejas atstājot Robertu Kārkliņu no Melburnas otrā vietā ar 20 punktiem un Dimi Pešudovu no Centralā Krasta trešā vieta ar 19 punktiem.

Dubultspelēs dominēja sidnejieši brāļi Kaufmaņi, Guntis un Edvīns pārliecinoši izcinot pirmo vietu. Otrā vieta arī palika sidnejiešiem Jānim Veisam un Romim Senķēvičam un trešo vietu ieguva melburnieši Roberts Kārkliņš un Ivars Mirovics.

Jaundienvidvelsas speletājiem meistarsacīkstes bija ļoti sekmīgas izcinot astoņas balvas no iespejamam trīspadsmit balvām.

Jaundienvidvelsas novuss meistarsacīkstēs piedalijās vairākas ģimenes. Tēvs Arnis Karkliņš ar dēlu Māri, brāļi Kaufmaņi Guntis un Edvīns, un divi pāri Selga un Dimis Pešudovi un Anitā Misiņa ar Jāni Brakovski. Ģimenes locekļiem arī krita sešas balvas.

Dimis Pešudovs


Apbalvoti JDV speletāji no kreisās Roms Senkēvičs, Jānis Veiss, Gundega Zariņa, Dimis Pešudovs, Selga Pešudova, Guntis Kaufmanis, Sidnejas Novuss Kopas priekšnieks Richards Puisēns, Edvīns Kaufmanis. Skat lielāku>>


No Kreisās Roms Senkēvičs, Jānis Veiss,
Guntis Kaufmanis, Edvins Kaufmanis, Roberts Kārkliņš, Ivars Mirovics. Skat lielāku>>

Skatiet visas 2011. gada Jaundienvidvelsas Novuss Meistarsacīkšu fotogrāfijas>>


Elmāra Vanaga Balva, 2011.g. maijā

Centrālā Krasta novusisti guva ļoti labus panākumus Sidnejas Novusa Kopas rīkotā Elmāra Vanaga Balvas turnirā 2011. gada maijā.

Dimis Pešudovs ieguva pirmo vietu un Arturs Ernšteins izcīnija trešo vietu. Sidnejietis Edgars Nemme ieguva 2. vietu.

Turnīru sāka divdesmit spēlētāji, septiņpadsmit vīrieši un trīs sievietes, bet turnīru pabeidza tikai piecpadsmit. Spēlētāji cinijās katrs ar katru septiņu setu partijās un katris spēlētājs nospēlēja 98 setus.

Ka rezultāti to rāda spēles bija ļoti tuvas un trešā vietā ar vienādu uzvarētu setu skaitu palika divi spēlētāji, bet ta ka Arturs Ernšteins uzvarēja pret Jāni Veisu tad Arturs ieguva trešo vietu.

Elmāra Vanaga balvas vinētāji: no kreisās, Dimis Pešudovs (1.v.), Edgars Nemme (2.v.), Arturs Ernšteins (3.v.)

Vieta Speletāja Vārds Uzvarēti Seti Zaudēti Seti
1 Dimis Pešudovs 67 31
2 Edgars Nemme 61 37
3 Arturs Ernšteins 59 39
4 Jānis Veiss 59 39
5 Rudis Nemme 58 40
6 Richards Puisēns 55 43
7 Arnis Kārkliņš 55 43
8 Dailons Palejs 54 44
Vieta Speletāja Vards Uzvarēti Seti Zaudēti Seti
9 Imants Graudiņš 54 44
10 Andris Ruņģis 47 51
11 Arnolds Jumiķis 45 53
12 Roms Senkēvičs 43 45
13 Selga Pešudovs 36 62
14 Gundega Zariņš 29 69
15 Andrejs Mednis 10 88
       

 

Austrālijas 2011. gada Latviešu novus meistarsacīkstes


Austrālijas 2011. gada Latviešu novus meistarsacīkstes notika februārī Melburnā. Neparedzētu apstākļu dēļ ALM laiks tika mainīts un tāpēc, no Sidnejas Latviešu Novusa Kopas piedalījās tikai trīs dalībnieki un no Centralā Krasta Novusa Kopas arī trīs.

Vienspēlēs 31 dalībnieku konkurencē uzvarēja A. Vālodze no Adelaides, otrais bija R. Kārkliņš no Melburnas bet trešo vietu ieguva mūsu Dimis Pešudovs. R. Puisēns bija 4. vietā, A. Ernšteins 8, R. Nemme 13. un A. Ruņģis un E. Nemme dalīja 16/17 vietu.

Dubultspēlēs piedalījās 14 pāri un labākie izrādījās R. Kārkliņš un S. Andersons no Melburnās pārspēlē uzvarot brāļus Nemmes. Sestā vietā palika D. Pešudovs un R. Puisēns, bet A. Ernšteins un A. Ruņģis ierindojās devitā vietā.

Panākumi nebija tik labi kā vēlējamies, bet pēdējie nebijām.


Sidnejas Novuss Kopas biedri regulāri satiekās katru piektdienas pēcpusdienu no pulkstens 16.00 līdz 20.00 Daugavas Vanagu Namā, 49 Stanley St. Bankstown, Tel. 02 9790 1140.

Notiek dažāda veida turnīri gan vienspēlēs gan dubultspēlēs ar handikapiem un bez handikapiem ka arī draudzības spēles. Spēles notiek patīkamā atmosfērā ar atspirdzinājumu palidzību. Daugavas Vanagu Nams ir piecas minutes kajām no Bankstown dzelzceļa stacijas.

Jauni dalibnieki ir viemēr gaidīti ar prieku vai viņi ir iesācēji vai piedzīvojuši speletāji. Novuss ir ļoti piemērots sports bijušiem sportistiem kuri vairs nespēj vai nevelās spert futbola bumbu vartos, vai mest basketbola bumbu grozā, vai gremdēt volejbola bumbu. Vecāki var arī atvest bērnus lai mācītu viņiem šo seno latviešu sportu.

Kopas biedri arī piedalās atklātos turniros Sidnejā, Melburnā un Adelaidē. Sidnejas atklātais novuss turnīrs notika 2010. gada 19. un 20. junijā kurā piedalijās arī viesi no Melburnas. SNK biedriem bija labi panākumi. Brāļi Edvīns un Guntis Kaufmaņi izcīnija pirmo un otro vietu atstājot melburnieti Ēvaldu Paegli trešā vietā.

Pirmais iekšējais turnīrs 2010-2011 darbības gadā ir Elmāra Vanaga Balva kuru spelē katris ar katru septiņu setu partijās. Pirmo vietu un balvu saņems speletājs ar visvairāk vinētiem setiem. No šī turnīra arī izrēķinās biedru handikapus.

Otrais turnīrs, vienspēļu piemiņas turnīrs ar handikapu sāksies augustā. Visi iekšejie turnīri tiek spelēti līdz kamēr viens speletājs uzvarē četrus setus vai spēle paliek neizšķirta kad abi speletāji uzvarē trīs setus.

Centralā Krasta Novuss (CKN) spelē katru otrdienas rītu.

Tabulā, šīs lapas apakšejā daļā, ir redzami visi šī gada turnīri.

 

Skataties 2010. gada NSW atklāto turnīru YouTube


Novuss Daugavas Vanagu namā


Daugavas Vanagu nama karte.


Sidnejas atklātā novus turnīrā 2010. gada 19-20. jūnijā, no kreisās: Ēvalds Paeglis (3.vieta), Guntis Kaufmanis (2.vieta), Edvīns Kaufmanis (1.vieta).

Centrālā Krasta Novuss kopas biedri, no kreisās: Arturs Ernšteins, Andris Ruņģis, Ojārs Dancis, Selga Pešudovs, Dimis Pešudovs, Richards Puisēns, Juris Zemītis

Sidnejas Novuss Kopas (SNK) 2011-2012.g. darbības kalendārs ieskaitot visus Austrālijas atklātos turnīrus:

Drīz būs....

 
© Copyright Sydney Latvian Society