Uzaicinājums

Latvijas mūziķi, dziedātāji, ansambļi, kori un deju kolektīvi tiek aicināti piedalīties Austrālijas latviešu 55. kultūras dienās, kas norisināsies Sidnejā no 2014. gada 26. līdz 31. decembrim.

Š.g. 9. jūlijā plkst. 10.00 Latvijas Nacionālā kultūras centra telpās, Rīgā, Pils Laukumā 4 notiks informatīva sanāksme visiem interesentiem. Pēc sanāksmes ar katru izpildītāju notiks individuālas pārrunas.

Pārrunu mērķis ir uzzināt, kādu programmu izpildītājs var piedāvāt Kultūras dienām Sidnejā. Mākslinieki, koru diriģenti un deju kolektīvu vadītāji tiek aicināti ierasties personīgi, taču ne vairāk kā četru personu sastāvā. Uz pārrunām lūdzam sagatavot un iesniegt informāciju par izpildītāju / grupu un skaņu / video ierakstus. Uzstāšanās pārrunu laikā nav paredzēta.

Pieteikšanās: Piedalīšanās informatīvajā sanāksmē un pārrunās notiks tikai ar iepriekšpieteikšanos. Interesentiem rakstīt uz e-pastu Info@AL55KD.com līdz š.g. 7. jūlijam, norādot kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru. Ja piedalāties 2013. gada Dziesmu un deju svētkos, lūdzam minēt uzstāšanās vietu un laiku.

Dalība informatīvajā sanāksmē un pārrunās negarantē uzņemšanu Kultūras
dienu programmā.

Ar cieņu,

Jānis Čečiņš
Austrālijas latviešu 55. kultūras dienu
Rīcības komitejas priekšsēdētājs