This page is in Latvian To see pages in English click here
SIDNEJAS LATVIEŠI / SYDNEY LATVIANS

Uldis Āboliņš
1923. g. Rīgā - 2010. g. 13. jūlijā, Sidnejā

 

English>>

Uldis Āboliņš, dzimis 1923. gadā Rīgā, mums visiem pazīstams un atmiņā paliks kā izcils mākslinieks. Māksla bija viņa dzīve. Jau agrā jaunībā ieinteresēts un iespaidots mākslās, pirmo skološanos saņēma no grafiķa K.Buša, dekoratora A. Cimmermaņa un gleznotāja R.Šterna. Savu pirmo darbu skati Skolas ielas Valsts parauga pamatskolā sarīkoja 13 gadu vecumā.

Nopietnas glezniecības studijas atsāka 1945. gadā ekspresīvā H. Šauba-Kabēges vadībā, Hannoverē, Rietumvācijā, kur arī izpelnijās atzinību pēckara jauno gleznotāju izstādēs. Bija biedrs "Bund Bildender Kunstler Nord-West Deutschland".

No 1951. gada Austrālijā turpināja intensīvi gleznot un izstādīties dažādu grupu izstādēs un arī sarīkoja tuvu pie 28 savas personīgās izstādes, gan Adelaidē, Melburnā un Ņūkāslē, bet galveno kārt Sidnejā. Ar saviem darbiem piedalijās gandrīz visās Kultūras dienu izstādēs Austrālijā un arī latviešu un baltiešu kopizstādēs Parīzē, Ņujorkā, Čikagā un beidzot arī Latvijā. Saņēma pāri par 30 akvareļu godalgas un atzinības.

Pārstāvēts ar saviem akvareļiem ne tikai Jaundienvidvelsas mākslas, Ņūkāsles pilsētas, Melburnas modernās mākslas un Hannoveras muzejos, bet arī Rīgā, Latvijā mākslas muzejā "Arsenāls" , tāpat privātās un sabiedrību kolekcijās. Pieminēts vairākos austrāliešu, vācu un latviešu mākslas izdevumos, ieskaitot Enciklopēdijā "Māksla un Arhitektūra biogrāfijās", 1. daļa , Latvijā, 1995. gadā.

Bija "Contemporary Art Society of Australia" biedrs, tāpat "Six Directions" (baltiešu mākslinieku ) grupas biedrs un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijas mākslinieku savienības biedrs. 1975. gadā bija viens no Austrālijas latviešu mākslas apvienības (ALMAS) dibinātājiem un 1979. gadā darbojās redakcijas kollēgijā pirmai grāmatai "Latviešu mākslinieki Austrālijā".

Bet Uldim bija arī dzīve ārpus mākslas. 1942. gadā beidza Rīgas Valsts tehnikumu ar diplomu arhitektūras nozarē un pēc kara īsu brīdi nostrādāja par arhitekta palīgu stikla būvniecības firmā Hannoverā. Bēgļu gaitās liktenis viņu saveda kopā ar Margotu un 1946. gadā viņi salaulājās Lērtes nometnē Vācijā.Tur arī piedzima meita Sane.

1950. gada beigās izceļoja ar gimeni uz Austrāliju , kur bija jānostrādā 18 mēnešus valdības norādītajā darbā – BHP fabrikā Ņūkāslē, kamēr gimene dzīvoja Grētas nometnē pie Maitlandes.

Pēc pārcelšanās uz Sidneju strādāja privātā arhitektu firmā par zīmētāju un arhitekta palīgu, un šo maizes darbu turpināja līdz penzijas gadiem.
No paša sākuma arī aktīvi iesaistījās latviešu sabiedriskā un kultūras dzīvē Sidnejā. Līdztekus glezniecībai ir plānojis un gatavojis dekoratīvos ietērpus pāri par 20 Sidnejas latviešu teātra uzvedumiem un rakstījis par mākslas jautājumiem latviešu periodikā. 1997. gadā piešķirts PBLA Kultūras fonda atzinības raksts par akvareļa glezniecību un rosmi latviešu kulturālā dzīvē.
1978. gadā piedzima ļoti iemīļotā mazmeitiņa Sarma , kura iedvesmoja viņu jauniem spēkiem un dzīves priekam. Bet 2005. gadā zaudējot mūža biedri Margotu, rokas vairs tikai gausi cēlās, un tā, šogad pirms diviem mēnešiem, kad piedzima viņa dikti gaidītais mazmazdēliņš Mikus viņš nolēma , ka viņa dzīves loks ir noslēdzies.

Uldis bija daudzpusīgs cilvēks. Viņa interešu loks apņēma ne tikai mākslu un arhitektūru bet arī visu plašo pasauli. Viņš bija tik pat kaislīgs slēpotājs un futbola līdzjutējs kā operas un teātra cienītājs, kā marku krājējs, kā zušu makšķernieks, kā filmētājs un fotogrāfs, kā vīna un alus brūvētājs un baudītājs, kā pasaules ceļotājs, kā pagraba racējs, kā dabas mīļotājs. Viņam nekad nepietrūka energijas un būdams dzimis dvīņu zīmē, pretstati viņu nenobaidīja.

  Tā zeme bij svēta kur piedzimu
Tā valoda mīļa ko runāju
Tik tālos ceļos piegura kājas
Un svešā zemē apstājās sirds. - T.Dz

 

Uldis Āboliņš was born in Latvia in 1923. He was an architect by profession and studied art in the 1940’s. The unique watercolours of Āboliņš made an impression on the local art scene as soon as the artist arrived in Australia. His Sydney exhibition in 1954 at Professor Bissietta’s Pitt Street Studio was described as being a “long awaited spring storm”. The use of pure colour and expressive gestures was exciting for both the artist and the viewer. This excitement carried over to his stage designs for the Sydney Latvian Theatre, which were often controversial and always challenging. Along with a number of Baltic émigré colleagues in the contemporary art society he took on the role of mentoring young painters in his community and was involved in 1978 with the ALMA publication of Latvian Artists in Australia. A prolific artist, he also contributed articles on art in the Latvian press.

Āboliņš was a member of the Contemporary Art Society (Sydney); Six Directions; and Artists Society in Latvia. His work is in collections in Hanover, Germany; Art Gallery of NSW; Museum of Modern Art Melbourne; Newcastle City Gallery; State Museum of Art in Rīga, Latvia. Āboliņš participated regularly in group shows held as part of the Australian Latvian Arts Festivals. He has held twenty eight personal exhibitions nationally, received over 30 watercolour art awards, and World Federation of Free Latvians PBLA commendation 1997.

Āboliņš is mentioned in the following publications: Encyclopaedia of Australian Artists J.McCulloch; Australian Paintings 1788-1970 Professor. B.Smith; Artists and Galleries of Australia and New Zealand M.Germaine; Allgemeines Kunstlerlexikon Band 1, Leipzig, Germany, 1983; Australian Watercolour Painter, 1780 to present day, Jean Campbell 1989; Latvian Encyclopaedia Art and Architecture, Vol. 1 Latvia, 1995, Australian Latvian Artists, Sydney 2008.

(From the book Australian Latvian Artists, Sydney 2008, and U.Āboliņš 50 Years Retrospective Exhibition Catalog Latvian Centre, Strathfield 1996)

 


Uldis Āboliņš in his studio, 2004 (detail). Click to see larger image.


Uldis in the basement of his house, with a bottle of home brew. For every Latvian visitor to Sydney, a trip to Uldis basement was obligatory and here he hosted many nights of merriment and song (detail).
Larger image>>


Uldis Āboliņš at his exhibition at Latvian House in December, 2007. Larger image>>


"Flowers for a life long friend". Larger>>


"End and beginning". Larger>>


"Without cover". Larger>>


"Margot's footsteps in the snow". Larger>>

 
© Copyright Sydney Latvian Society