Sidnejas Latviešu biedrības pēcpusdiena 2011. gada 20. martā

Sydney Latvian Society Members Afternoon, 20 March 2011

Jānis Dunnicliff speaking about his European journey in 2010
Jānis Dunnicliff speaking about his European journey in 2010
Sydney Latvian Society