Sidnejas Latviešu biedrības pēcpusdiena 2011. gada 20. martā

Sydney Latvian Society Members Afternoon, 20 March 2011

From left: Viktorija Mačēns and Mrs Andersons doing the quiz
From left: Viktorija Mačēns and Mrs Andersons doing the quiz
Sydney Latvian Society