Sidnejas Latviešu biedrības pēcpusdiena 2011. gada 20. martā

Sydney Latvian Society Members Afternoon, 20 March 2011

Jānis Grauds
Jānis Grauds
Sydney Latvian Society