Sidnejas Latviešu biedrības pēcpusdiena 2011. gada 20. martā

Sydney Latvian Society Members Afternoon, 20 March 2011

The big lottery
The big lottery
Sydney Latvian Society