Sidnejas Latviešu biedrības pēcpusdiena 2011. gada 20. martā

Sydney Latvian Society Members Afternoon, 20 March 2011

Performers Ivars Štubis, Ella Mačēns, Pēteris Ikaunieks and Jānis Dunnicliff
Performers Ivars Štubis, Ella Mačēns, Pēteris Ikaunieks and Jānis Dunnicliff
Sydney Latvian Society