Sidnejas Latviešu teātra Kaleidoskops, 2011. gada 19. un 20. novembrī, Sidnejas Latviešu namā

Sydney Latvian Theatre Kaleidoskops revue, 19, 20 November 2011, Sydney Latvian House

Jānis Dunnicliff, Andrejs Mačēns
Jānis Dunnicliff, Andrejs Mačēns
Foto: Ojārs Greste
Return to main Photo Gallery page