Sidnejas Latviešu teātra Kaleidoskops, 2011. gada 19. un 20. novembrī, Sidnejas Latviešu namā

Sydney Latvian Theatre Kaleidoskops revue, 19, 20 November 2011, Sydney Latvian House

SLT Kaleidoskops 2011 ensemble. Front row from left: Gints Kārkliņš (lighting), Jānis Dunnicliff, Elita Lucis, Klāra Brūveris. Second row: Ingrīda Rehbaum, Kārlis Gulbergs, Jānis Čečiņš (director), Uldis Siliņš (author, actor), Vija and Pēteris Erdmanis (stage design). Third row: Māris Bruzgulis, Iveta Ronis, Lija Veikins, Linda Ozers, Viktorija Mačēns (music), Jānis Grauds (lighting, actor), Andra Ronis (prompter), Ojārs Greste. Fourth row: Andris Kariks, Līga Hegner, Andrejs Mačēns, Ilona Brūveris (costumes), Ivars Birze.
SLT Kaleidoskops 2011 ensemble. Front row from left: Gints Kārkliņš (lighting), Jānis Dunnicliff, Elita Lucis, Klāra Brūveris. Second row: Ingrīda Rehbaum, Kārlis Gulbergs, Jānis Čečiņš (director), Uldis Siliņš (author, actor), Vija and Pēteris Erdmanis (stage design). Third row: Māris Bruzgulis, Iveta Ronis, Lija Veikins, Linda Ozers, Viktorija Mačēns (music), Jānis Grauds (lighting, actor), Andra Ronis (prompter), Ojārs Greste. Fourth row: Andris Kariks, Līga Hegner, Andrejs Mačēns, Ilona Brūveris (costumes), Ivars Birze.
Foto: Ojārs Greste
Return to main Photo Gallery page