This page is in Latvian To see pages in English click here

SLB GRĀMATNĪCA - A. PRIEDĪTE - RĪGA

 
Grāmatnīca atvērta:  
Ceturtdienās 11.00 - 13.00
Sestdienās 9.00 -13.00
Atvērta arī stundu pirms lielākiem sarīkojumiem

Grāmatnīcu vada Imants Līcis
Tel: (02) 9744 8500, e-pasts: slb_riga@bigpond.com
Piedāvājam  
  Latviešu grāmatas, latviskas apsveikumu kartiņas, Rīgas pilsētas plānus
Tautiskas rotas lietas, ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus
Rietumos un Latvijā izdotus audio kompaktdiskus un kasetes
Izīrejam latviešu video filmas
Sidnejas latviešu biedrība abonē Latvijā izdoto "Latvijas Avīzi", kas ir pieejama lasītājiem kafejnīcā
Kārtojam
Grāmatnīcā var samaksāt SLB biedra maksas, kā arī Rituma abonēšanu
Personīgos naudas sūtījumus uz Latviju par stipri pazeminātu likmi. Šis pakalpojums ir pieejams tikai SLB biedriem.
Telpu īri dažādu organizāciju vai personīgām vajadzībām
Biļetes uz dažādiem koncertiem un teātŗa izrādēm Latviešu namā
Žurnāla "Jaunā gaita" abonementu maksas


 

SLB gada kalendārs

Skaists kalendārs ar visām latviešu vārda dienām

Lieliska dāvana radiem un draugiem

Cena $10 (+pasts)