This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 
Sertificēta Austrālijas
vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča
palīdz sagatavot dokumentāciju 
vīzām uz Austrāliju

Tel: 0416 359 950 
Email: info@
seloniamigration.com.au

Selonia website

 

SARĪKOJUMI SIDNEJĀ

Sarīkojumi Latviešu namā

alkd.org.au

 

2021. gada novembrī


Ceturtdien 4. un 25. novembrī plkst. 12.00

Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot Inārai Krūmiņai tālr. 0425 392 988.

Otrdien, 2. novembrī plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.

Piektdien, 12. novembrī plkst. 11.00
Senioru saiets
Draudzīga pēcpusdiena - referāti, filmas, pārrunas.

Otrdien, 16. novembrī plkst. 13.00
Zolīte

Ceturtdien, 18. novembrī plkst. 19.00
Latvijas Valsts dibināšanas svētku akts

Sidnejas Latviešu namā un tiešraide SLB mājas lapā. Svētku runu teiks Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams. Uzstāsies soprāns Maija Kovaļevska, sestdienas skolas skolēni, u.c.

Skaties akta video.

 

Piektdien, 19. novembrī plkst. 10.00 - 16.00
Sestdien, 20. novembrī plkst. 09.00 - 14.00
Latvijas pasu darbstacija Sidnejā

Aicinām Latvijas valstspiederīgos pieteikties personu apliecinošu dokumentu noformēšanai pārvietojamās pasu darbstacijas izbraukumā Sidnejā, Latviešu namā,
Adrese: 32 Parnell St, Strathfield, NSW, 2135

Pieteikšanās elektroniskajā pierakstu sistēmā no 1.-15. nov.
https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/australija-izbraukums/index

Sīkāka informācija atrodama vēstniecības mājas lapā:
https://www2.mfa.gov.lv/australija/australija-konsularainformacija

Saziņai e-pasts: consulate.australia@mfa.gov.lv

 

2021. gada decembrī


Ceturtdien 2. decembrī plkst. 12.00

Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot Inārai Krūmiņai tālr. 0425 392 988.

Otrdien, 7. decembrī plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.

Piektdien, 10. decembrī plkst. 11.00
Senioru eglīte
Draudzīga pēcpusdiena - referāti, filmas, pārrunas.

 Sarīkojumi citās vietās:

Daugavas Vanagi
49 Stanley St, Bankstown NSW 2200
tel: (02) 9790 1140
e-pasts: sidneja.DV@gmail.com

Katru PIEKTDIENU no plkst. 13:00 līdz 17:00
Novus spēles
Gaidam jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Rūdolfs Nemme, tālr. 0447 187 990.

 

2021

Piektdien, 3. decembrī plkst. 11.00
Sidnejas nodałas gadskārtējā pilnsapulce

Piektdien, 3. decembrī plkst. 13.00
Novuss spēles

Sestdien, 4. decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku pusdienas un eglīteSidnejas Ev.Lut.
Latviešu draudze


Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush NSW.
Draudzes mācītājs: Colvin MacPherson
tālr. 0412 024 476
Draudzes biroja tālr. (02) 9746 1934.

Skat dievkalpojumu sarakstu un draudzes ziņas: www.sydneylatvianchurch.org.au

Latviešu Ev.Lut.
Vienības draudze


Morwick St. un The Boulevarde, Strathfield.
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisāš puses, Māra Karm, Anita Štubis, Baiba Harrington, Kristīne Kugrēna. Skat lielāku


Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisās puses, Pēteris Kļaviņš, Jancis, Kalvis Duckmanton, Reinis Grauds, Jānis Grauds. Skat lielāku


Latvijas makslinieces čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve, Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada 13. aprīlī.


Klubs Kaladū, 2010. g. 4.sept.: Kaija Upeniece, Andris Kariks, Andrejs Mačēns, John Mason, Viktorija Mačēna.
Skat lielāku.


Mākslinieks Uldis Āboliņš, kurš aizgāja aizsaulē 2010. gada jūlijā, savā personālizstādē 2007. gada decembrī.


Sidnejas Muzikanti, 2010. gada Jāņu sarīkojumā: Ojārs Greste, Viktorija Mačēna, Kaija Upeniece, Maija Upeniece, Andrejs Mačēns.

Skataties 2010. gada SLB Jānu sarīkojuma filmu YouTube


Komponists Pēteris Vasks, filmu režisore Dzintra Geka un Edgars Greste, Vaska un Gekas referātu pēcpusdienā, 2009. gada oktobrī.

© Copyright Sydney Latvian Society