Austrālijas Latviešu mākslas izstāde - Australian Latvian artists

Sidnejas Latviešu namā - 2020. gadā, no 18. novembra līdz 31. decembrim
Sydney Latvian House - 18 November until 31 December 2020

No kreisās puses: Gunārs Krūmiņš, Jānis Šēnbergs, Reinis Zusters, Imants Tillers, Biruta Delle (Latvija), Vija Spoģe-Erdmane, Juris Ceriņš, Uldis Āboliņš, Harijs Piekalns
Igors Dimits, Jānis Supe, Dzidra Mitchell

Uzklikšķiniet uz gleznu lai redzētu lielaku - Click on a painting to see larger size